Battlefield Heroes Remake

Zbrane

Číslo Ikona Meno Kategória Frakcia Trieda Cena
Žiadné výsledky
3000 Ikona: Space-night Special Space-night Special Zbraň
SMG
Royals Soldier 4 999 F
3001 Ikona: Royal Knife Royal Knife Zbraň
Knife
Royals Commando 580 VP
3002 Ikona: Konrad's Knife Konrad's Knife Zbraň
Knife
Nationals Commando 450 VP
3003 Ikona: Maxwell's Machinegun Maxwell's Machinegun Zbraň
MG
Royals Gunner
3004 Ikona: Rudi's Ridiculous Rudi's Ridiculous Zbraň
MG
Nationals Gunner
3005 Ikona: Carl's Cold Comfort Carl's Cold Comfort Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
608 F
3006 Ikona: Ludwig's Loaded Ludwig's Loaded Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
608 F
3007 Ikona: Tank Buster Tank Buster Zbraň
GL
Royals Gunner 869 F
3008 Ikona: Faust's Panzerfist Faust's Panzerfist Zbraň
GL
Nationals Gunner 869 F
3009 Ikona: Hubble's Double Trouble Hubble's Double Trouble Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
869 F
3010 Ikona: Steiner's Shotgun Steiner's Shotgun Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
869 F
3011 Ikona: Charlie's Chopper Charlie's Chopper Zbraň
SMG
Royals Soldier
3012 Ikona: The Kommandant The Kommandant Zbraň
SMG
Nationals Soldier
3013 Ikona: Oscar's Farshot Oscar's Farshot Zbraň
Rifle
Royals Commando
3014 Ikona: The Gourmet The Gourmet Zbraň
Rifle
Nationals Commando
3015 Ikona: M16 M16 Zbraň
SMG
Royals Soldier 3 359 F
3016 Ikona: Uwe's Uber Overpowered Uwe's Uber Overpowered Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
3 359 F
3017 Ikona: Rudi's Uber Ridiculous Rudi's Uber Ridiculous Zbraň
MG
Nationals Gunner 2 249 F
3019 Ikona: Ludwig's Uber Loaded Ludwig's Uber Loaded Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
2 351 F
3020 Ikona: The Super Cheeser The Super Cheeser Zbraň
MG
Royals Gunner 2 249 F
3021 Ikona: Maxwell's Super Machinegun Maxwell's Super Machinegun Zbraň
MG
Royals Gunner 2 249 F
3022 Ikona: The Uber Backscratcher The Uber Backscratcher Zbraň
MG
Nationals Gunner 2 249 F
3023 Ikona: Roderick Super Rifle Roderick Super Rifle Zbraň
Rifle
Royals Commando 3 359 F
3024 Ikona: The Uber Gourmet The Uber Gourmet Zbraň
Rifle
Nationals Commando 3 359 F
3025 Ikona: M95 M95 Zbraň
Rifle
Royals Commando 6 719 F
3026 Ikona: Carl's Super Cold Comfort Carl's Super Cold Comfort Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
2 351 F
3027 Ikona: Harry's Super Hand Cannon Harry's Super Hand Cannon Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
3 359 F
3028 Ikona: Super Slugger Super Slugger Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
3 359 F
3029 Ikona: Hubble's Super Double Trouble Hubble's Super Double Trouble Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
3 359 F
3030 Ikona: Greg's Super Greasy Gun Greg's Super Greasy Gun Zbraň
SMG
Royals Soldier 3 359 F
3031 Ikona: Charlie's Super Chopper Charlie's Super Chopper Zbraň
SMG
Royals Soldier 3 359 F
3032 Ikona: The Uber Kommandant The Uber Kommandant Zbraň
SMG
Nationals Soldier 3 359 F
3033 Ikona: The Uber Wacky Machinegun The Uber Wacky Machinegun Zbraň
SMG
Nationals Soldier 1 679 F
3034 Ikona: Steiner's Uber Shotgun Steiner's Uber Shotgun Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
3 359 F
3035 Ikona: The Backscratcher The Backscratcher Zbraň
MG
Nationals Gunner 579 F
3036 Ikona: The Cheeser The Cheeser Zbraň
MG
Royals Gunner 579 F
3037 Ikona: Gerhart's Uber Greatest Gerhart's Uber Greatest Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
3 359 F
3038 Ikona: M249 M249 Zbraň
MG
Royals Gunner 2 249 F
3039 Ikona: The Uber Groundbreaker The Uber Groundbreaker Zbraň
Rifle
Nationals Commando 3 359 F
3040 Ikona: Oscar's Super Farshot Oscar's Super Farshot Zbraň
Rifle
Royals Commando 3 359 F
3041 Ikona: AK74 AK74 Zbraň
SMG
Nationals Soldier 6 719 F
3042 Ikona: SVD SVD Zbraň
Rifle
Nationals Commando 6 719 F
3043 Ikona: PKM PKM Zbraň
MG
Nationals Gunner 2 249 F
3044 Ikona: Stolen Maxwell's Machinegun Stolen Maxwell's Machinegun Zbraň
MG
Nationals Gunner 759 F
3045 Ikona: Wolfgang's Wonderful Wolfgang's Wonderful Zbraň
MG
Nationals Gunner 579 F
3046 Ikona: Bernie's Bone Chewer Bernie's Bone Chewer Zbraň
MG
Royals Gunner 579 F
3047 Ikona: Stolen Bernie's Super Bone Chewer Stolen Bernie's Super Bone Chewer Zbraň
MG
Nationals Gunner 3 899 F
3048 Ikona: Stolen The Super Cheeser Stolen The Super Cheeser Zbraň
MG
Nationals Gunner 3 899 F
3049 Ikona: Stolen Bernie's Bone Chewer Stolen Bernie's Bone Chewer Zbraň
MG
Nationals Gunner 759 F
3050 Ikona: Stolen The Cheeser Stolen The Cheeser Zbraň
MG
Nationals Gunner 759 F
3051 Ikona: Stolen M249 Stolen M249 Zbraň
MG
Nationals Gunner 5 019 F
3052 Ikona: Pilfered Wolfgang's Wonderful Pilfered Wolfgang's Wonderful Zbraň
MG
Royals Gunner 759 F
3053 Ikona: Pilfered The Backscratcher Pilfered The Backscratcher Zbraň
MG
Royals Gunner 759 F
3054 Ikona: Pilfered Rudi's Uber Ridiculous Pilfered Rudi's Uber Ridiculous Zbraň
MG
Royals Gunner 3 899 F
3055 Ikona: Florenz' Flurry Florenz' Flurry Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
869 F
3056 Ikona: Garreth Custom Garreth Custom Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
869 F
3057 Ikona: Pilfered Rudi's Ridiculous Pilfered Rudi's Ridiculous Zbraň
MG
Royals Gunner 759 F
3058 Ikona: Stolen Bernie's Dapper Bone Chewer Stolen Bernie's Dapper Bone Chewer Zbraň
MG
Nationals Gunner 1 689 F
3059 Ikona: Pilfered Wolfgang's Uber Wonderful Pilfered Wolfgang's Uber Wonderful Zbraň
MG
Royals Gunner 3 899 F
3060 Ikona: Pilfered The Uber Backscratcher Pilfered The Uber Backscratcher Zbraň
MG
Royals Gunner 3 899 F
3061 Ikona: Gerhart's Greatest Gerhart's Greatest Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
869 F
3062 Ikona: Harry's Hand Cannon Harry's Hand Cannon Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
869 F
3063 Ikona: Pilfered Wolfgang's Stylish Wonderful Pilfered Wolfgang's Stylish Wonderful Zbraň
MG
Royals Gunner 1 689 F
3064 Ikona: Pilfered PKM Pilfered PKM Zbraň
MG
Royals Gunner 5 019 F
3065 Ikona: Stolen Maxwell's Super Machinegun Stolen Maxwell's Super Machinegun Zbraň
MG
Nationals Gunner 3 899 F
3066 Ikona: Stolen Royal's Dapper Knife Stolen Royal's Dapper Knife Zbraň
Knife
Nationals Commando 2 519 F
3067 Ikona: Stolen Royal's Super Knife Stolen Royal's Super Knife Zbraň
Knife
Nationals Commando 3 899 F
3068 Ikona: Pilfered Konrad's Stylish Knife Pilfered Konrad's Stylish Knife Zbraň
Knife
Royals Commando 2 519 F
3069 Ikona: Pilfered Konrad's Uber Knife Pilfered Konrad's Uber Knife Zbraň
Knife
Royals Commando 3 899 F
3070 Ikona: Stolen Pipsqueak's Popper Stolen Pipsqueak's Popper Zbraň
Rifle
Nationals Commando 1 139 F
3071 Ikona: Stolen Roderick Rifle Stolen Roderick Rifle Zbraň
Rifle
Nationals Commando 1 139 F
3072 Ikona: Stolen Oscar's Farshot Stolen Oscar's Farshot Zbraň
Rifle
Nationals Commando 1 139 F
3073 Ikona: Stolen Pipsqueak's Super Popper Stolen Pipsqueak's Super Popper Zbraň
Rifle
Nationals Commando 3 899 F
3074 Ikona: Stolen Oscar's Super Farshot Stolen Oscar's Super Farshot Zbraň
Rifle
Nationals Commando 3 899 F
3075 Ikona: Stolen Pipsqueak's Dapper Popper Stolen Pipsqueak's Dapper Popper Zbraň
Rifle
Nationals Commando 2 519 F
3076 Ikona: Stolen M95 Stolen M95 Zbraň
Rifle
Nationals Commando 7 499 F
3077 Ikona: Pilfered The Gourmet Pilfered The Gourmet Zbraň
Rifle
Royals Commando 1 139 F
3078 Ikona: Pilfered Stefan's Sharpshooter Pilfered Stefan's Sharpshooter Zbraň
Rifle
Royals Commando 1 139 F
3079 Ikona: Pilfered The Groundbreaker Pilfered The Groundbreaker Zbraň
Rifle
Royals Commando 1 139 F
3080 Ikona: Pilfered Stefan's Uber Sharpshooter Pilfered Stefan's Uber Sharpshooter Zbraň
Rifle
Royals Commando 3 899 F
3081 Ikona: Friedrich's Fly Swatter Friedrich's Fly Swatter Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
869 F
3082 Ikona: Stewart's Shotty Stewart's Shotty Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
869 F
3083 Ikona: Pilfered Stefan's Stylish Sharpshooter Pilfered Stefan's Stylish Sharpshooter Zbraň
Rifle
Royals Commando 2 519 F
3084 Ikona: Pilfered The Uber Groundbreaker Pilfered The Uber Groundbreaker Zbraň
Rifle
Royals Commando 3 899 F
3085 Ikona: Pilfered The Uber Gourmet Pilfered The Uber Gourmet Zbraň
Rifle
Royals Commando 3 899 F
3086 Ikona: Pilfered SVD Pilfered SVD Zbraň
Rifle
Royals Commando 7 499 F
3087 Ikona: Uwe's Overpowered Uwe's Overpowered Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
869 F
3088 Ikona: Slugger Slugger Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
869 F
3089 Ikona: Stolen Roderick Super Rifle Stolen Roderick Super Rifle Zbraň
Rifle
Nationals Commando 3 899 F
3090 Ikona: Golden M249 Golden M249 Zbraň
MG
Royals Gunner
3091 Ikona: Golden PKM Golden PKM Zbraň
MG
Nationals Gunner
3092 Ikona: Golden M95 Golden M95 Zbraň
Rifle
Royals Commando
3093 Ikona: Golden SVD Golden SVD Zbraň
Rifle
Nationals Commando
3094 Ikona: Golden M16 Golden M16 Zbraň
SMG
Royals Soldier
3095 Ikona: The Wacky Machine Gun The Wacky Machine Gun Zbraň
SMG
Nationals Soldier 869 F
3096 Ikona: Greg's Greasy Gun Greg's Greasy Gun Zbraň
SMG
Royals Soldier 869 F
3097 Ikona: Golden AK74 Golden AK74 Zbraň
SMG
Nationals Soldier
3098 Ikona: Stolen Charlie's Chopper Stolen Charlie's Chopper Zbraň
SMG
Nationals Soldier 1 139 F
3099 Ikona: Stolen Tommy's Typewriter Stolen Tommy's Typewriter Zbraň
SMG
Nationals Soldier 1 139 F
3100 Ikona: Stolen Charlie's Super Chopper Stolen Charlie's Super Chopper Zbraň
SMG
Nationals Soldier 3 899 F
3101 Ikona: Stolen Greg's Super Greasy Gun Stolen Greg's Super Greasy Gun Zbraň
SMG
Nationals Soldier 3 899 F
3102 Ikona: Stolen Tommy's Dapper Typewriter Stolen Tommy's Dapper Typewriter Zbraň
SMG
Nationals Soldier 2 519 F
3103 Ikona: Stolen Tommy's Super Typewriter Stolen Tommy's Super Typewriter Zbraň
SMG
Nationals Soldier 3 899 F
3104 Ikona: Stolen M-16 Stolen M-16 Zbraň
SMG
Nationals Soldier 7 499 F
3105 Ikona: Pilfered The Kommandant Pilfered The Kommandant Zbraň
SMG
Royals Soldier 1 139 F
3106 Ikona: Pilfered The Wacky Machine Gun Pilfered The Wacky Machine Gun Zbraň
SMG
Royals Soldier 1 139 F
3107 Ikona: Pilfered Rudolf's Rescue Pilfered Rudolf's Rescue Zbraň
SMG
Royals Soldier 1 139 F
3108 Ikona: Pilfered The Uber Kommandant Pilfered The Uber Kommandant Zbraň
SMG
Royals Soldier 3 899 F
3109 Ikona: Pilfered The Uber Wacky Machine Gun Pilfered The Uber Wacky Machine Gun Zbraň
SMG
Royals Soldier 3 899 F
3110 Ikona: Pilfered Rudolf's Uber Rescue Pilfered Rudolf's Uber Rescue Zbraň
SMG
Royals Soldier 3 899 F
3111 Ikona: Pilfered Rudolf's Stylish Rescue Pilfered Rudolf's Stylish Rescue Zbraň
SMG
Royals Soldier 2 519 F
3112 Ikona: Pilfered AK-74 Pilfered AK-74 Zbraň
SMG
Royals Soldier 7 499 F
3113 Ikona: Stolen Greg's Greasy Gun Stolen Greg's Greasy Gun Zbraň
SMG
Nationals Soldier 1 139 F
3114 Ikona: Stolen Hubble's Double Trouble Stolen Hubble's Double Trouble Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
1 139 F
3115 Ikona: Stolen Slugger Stolen Slugger Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
1 139 F
3116 Ikona: Stolen Stewart's Shotty Stolen Stewart's Shotty Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
1 139 F
3117 Ikona: Stolen Stewart's Super Shotty Stolen Stewart's Super Shotty Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
3 899 F
3118 Ikona: Stolen Hubble's Super Double Trouble Stolen Hubble's Super Double Trouble Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
3 899 F
3119 Ikona: Stolen Super Slugger Stolen Super Slugger Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
3 899 F
3120 Ikona: Pilfered Steiner's Shotgun Pilfered Steiner's Shotgun Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
1 139 F
3121 Ikona: Pilfered Uwe's Overpowered Pilfered Uwe's Overpowered Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
1 139 F
3122 Ikona: Pilfered Friedrich's Fly Swatter Pilfered Friedrich's Fly Swatter Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
1 139 F
3123 Ikona: Rudolf's Rescue Rudolf's Rescue Zbraň
SMG
Nationals Soldier 869 F
3124 Ikona: Tommy's Typewriter Tommy's Typewriter Zbraň
SMG
Royals Soldier 869 F
3125 Ikona: Pilfered Friedrich's Uber Fly Swatter Pilfered Friedrich's Uber Fly Swatter Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
3 899 F
3126 Ikona: Pilfered Steiner's Uber Shotgun Pilfered Steiner's Uber Shotgun Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
3 899 F
3127 Ikona: Pilfered Uwe's Uber Overpowered Pilfered Uwe's Uber Overpowered Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
3 899 F
3128 Ikona: Pilfered Friedrich's Stylish Fly Swatter Pilfered Friedrich's Stylish Fly Swatter Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
2 519 F
3129 Ikona: Stolen Carl's Cold Comfort Stolen Carl's Cold Comfort Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
797 F
3130 Ikona: Stolen Garreth Custom Stolen Garreth Custom Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
1 139 F
3131 Ikona: Stolen Garreth Dapper Custom Stolen Garreth Dapper Custom Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
2 519 F
3132 Ikona: Stolen Garreth Super Custom Stolen Garreth Super Custom Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
3 899 F
3133 Ikona: Stolen Harry's Hand Cannon Stolen Harry's Hand Cannon Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
1 139 F
3134 Ikona: Stolen Carl's Super Cold Comfort Stolen Carl's Super Cold Comfort Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
2 729 F
3135 Ikona: The Groundbreaker The Groundbreaker Zbraň
Rifle
Nationals Commando 869 F
3136 Ikona: Roderick Rifle Roderick Rifle Zbraň
Rifle
Royals Commando 869 F
3137 Ikona: Stolen Harry's Super Hand Cannon Stolen Harry's Super Hand Cannon Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
3 899 F
3138 Ikona: Pilfered Ludwig's Loaded Pilfered Ludwig's Loaded Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
797 F
3139 Ikona: Pilfered Ludwig's Uber Loaded Pilfered Ludwig's Uber Loaded Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
2 729 F
3140 Ikona: Pilfered Florenz' Flurry Pilfered Florenz' Flurry Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
1 139 F
3141 Ikona: Pilfered Gerhart's Greatest Pilfered Gerhart's Greatest Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
1 139 F
3142 Ikona: Pilfered Florenz' Stylish Flurry Pilfered Florenz' Stylish Flurry Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
2 519 F
3143 Ikona: Pilfered Florenz' Uber Flurry Pilfered Florenz' Uber Flurry Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
3 899 F
3144 Ikona: Pilfered Gerhart's Uber Greatest Pilfered Gerhart's Uber Greatest Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
3 899 F
3145 Ikona: Stefan's Sharpshooter Stefan's Sharpshooter Zbraň
Rifle
Nationals Commando 869 F
3146 Ikona: Pipsqueak's Popper Pipsqueak's Popper Zbraň
Rifle
Royals Commando 869 F
3147 Ikona: Stolen Stewart's Dapper Shotty Stolen Stewart's Dapper Shotty Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
2 519 F
3148 Ikona: Tier 1 Elite M16 Tier 1 Elite M16 Zbraň
SMG
Royals Soldier 7 199 F
3149 Ikona: Specialist's Tier 1 AK-74 Specialist's Tier 1 AK-74 Zbraň
SMG
Nationals Soldier 7 199 F
3150 Ikona: Tier 1 Elite M249 Tier 1 Elite M249 Zbraň
MG
Royals Gunner 7 199 F
3151 Ikona: Specialist's Tier 1 PKM Specialist's Tier 1 PKM Zbraň
MG
Nationals Gunner 7 199 F
3152 Ikona: Tier 1 Elite M-21 Tier 1 Elite M-21 Zbraň
Rifle
Royals Commando 7 199 F
3153 Ikona: Specialist's Tier 1 SV-98 Specialist's Tier 1 SV-98 Zbraň
Rifle
Nationals Commando 7 199 F
3154 Ikona: Winter Camo SV-98 Winter Camo SV-98 Zbraň
Rifle
Nationals Commando 4 899 F
3155 Ikona: Sticky TNT Sticky TNT Zbraň
TNT
Nationals Soldier
Gunner
Commando
3156 Ikona: Sticky TNT Sticky TNT Zbraň
TNT
Royals Soldier
Gunner
Commando
3157 Ikona: Bill's Bomb Bill's Bomb Zbraň
Grenade
Royals Soldier 869 F
3158 Ikona: Steel Hand Grenade Steel Hand Grenade Zbraň
Grenade
Nationals Soldier 869 F
3160 Ikona: Dapper Tank Buster Dapper Tank Buster Zbraň
GL
Royals Gunner 2 279 F
3161 Ikona: Bernie's Dapper Bone Chewer Bernie's Dapper Bone Chewer Zbraň
MG
Royals Gunner 1 529 F
3162 Ikona: Garreth Dapper Custom Garreth Dapper Custom Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
2 279 F
3163 Ikona: Stewart's Dapper Shotty Stewart's Dapper Shotty Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
2 279 F
3164 Ikona: Tommy's Dapper Typewriter Tommy's Dapper Typewriter Zbraň
SMG
Royals Soldier 2 279 F
3165 Ikona: Pipsqueak's Dapper Popper Pipsqueak's Dapper Popper Zbraň
Rifle
Royals Commando 2 279 F
3166 Ikona: Wolfgangs Stylish Wonderful Wolfgangs Stylish Wonderful Zbraň
MG
Nationals Gunner 1 529 F
3167 Ikona: Florenz' Stylish Flurry Florenz' Stylish Flurry Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
2 279 F
3168 Ikona: Friedrich's Stylish Fly Swatter Friedrich's Stylish Fly Swatter Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
2 279 F
3169 Ikona: Rudolf's Stylish Rescue Rudolf's Stylish Rescue Zbraň
SMG
Nationals Soldier 2 279 F
3170 Ikona: Stefan's Stylish Sharpshooter Stefan's Stylish Sharpshooter Zbraň
Rifle
Nationals Commando 2 279 F
3171 Ikona: Faust's Stylish Panzerfist Faust's Stylish Panzerfist Zbraň
GL
Nationals Gunner 2 279 F
3172 Ikona: Royal's Dapper Knife Royal's Dapper Knife Zbraň
Knife
Royals Commando 2 279 F
3173 Ikona: Konrad's Stylish Knife Konrad's Stylish Knife Zbraň
Knife
Nationals Commando 2 279 F
3174 Ikona: Faust's Uber Panzerfist Faust's Uber Panzerfist Zbraň
GL
Nationals Gunner 3 359 F
3175 Ikona: Super Tank Buster Super Tank Buster Zbraň
GL
Royals Gunner 3 359 F
3176 Ikona: Wolfgangs Uber Wonderful Wolfgangs Uber Wonderful Zbraň
MG
Nationals Gunner 2 249 F
3177 Ikona: Bernie's Super Bone Chewer Bernie's Super Bone Chewer Zbraň
MG
Royals Gunner 2 249 F
3178 Ikona: Rudolf's Uber Rescue Rudolf's Uber Rescue Zbraň
SMG
Nationals Soldier 3 359 F
3179 Ikona: Tommy's Super Typewriter Tommy's Super Typewriter Zbraň
SMG
Royals Soldier 3 359 F
3180 Ikona: Florenz' Uber Flurry Florenz' Uber Flurry Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
3 359 F
3181 Ikona: Garreth Super Custom Garreth Super Custom Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
3 359 F
3182 Ikona: Friedrich's Uber Fly Swatter Friedrich's Uber Fly Swatter Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
3 359 F
3183 Ikona: Stewart's Super Shotty Stewart's Super Shotty Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
3 359 F
3184 Ikona: Stefan's Uber Sharpshooter Stefan's Uber Sharpshooter Zbraň
Rifle
Nationals Commando 3 539 F
3185 Ikona: Pipsqueak's Super Popper Pipsqueak's Super Popper Zbraň
Rifle
Royals Commando 3 359 F
3186 Ikona: Royal Super Knife Royal Super Knife Zbraň
Knife
Royals Commando 3 359 F
3187 Ikona: Konrad's Uber Knife Konrad's Uber Knife Zbraň
Knife
Nationals Commando 3 359 F
3190 Ikona: Scoped SOF AK74 Scoped SOF AK74 Zbraň
SMG
Nationals Soldier 4 899 F
3191 Ikona: Scoped Arctic PKM Scoped Arctic PKM Zbraň
MG
Nationals Gunner 4 899 F
3192 Ikona: Winter Camo M-21 Winter Camo M-21 Zbraň
Rifle
Royals Commando 4 899 F
3193 Ikona: Scoped SOF M16 Scoped SOF M16 Zbraň
SMG
Royals Soldier 4 899 F
3194 Ikona: Scoped Arctic M249 Scoped Arctic M249 Zbraň
MG
Royals Gunner 4 899 F
3195 Ikona: M32 MGL M32 MGL Zbraň
GL
Royals Soldier
Gunner
Commando
3 359 F
3196 Ikona: Micro SMG Micro SMG Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
3 359 F
3197 Ikona: 590 Assault Shotgun 590 Assault Shotgun Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
3 359 F
3198 Ikona: MGL 140 MGL 140 Zbraň
GL
Nationals Soldier
Gunner
Commando
3 359 F
3199 Ikona: TEC-9 TEC-9 Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
3 359 F
3200 Ikona: 870 MCS Shotgun 870 MCS Shotgun Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
3 359 F
3201 Ikona: Hector's Hatred Hector's Hatred Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Gunner
Commando
2 699 F
3202 Ikona: Jack's Cloudmaker Jack's Cloudmaker Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Gunner
Commando
2 699 F
3203 Ikona: Maimer's Machete Maimer's Machete Zbraň
Knife
Nationals Commando 3 899 F
3204 Ikona: Madman's Machete Madman's Machete Zbraň
Knife
Royals Commando 3 899 F
3205 Ikona: Maimer's Golden Machete Maimer's Golden Machete Zbraň
Knife
Nationals Commando
3206 Ikona: Madman's Golden Machete Madman's Golden Machete Zbraň
Knife
Royals Commando
3207 Ikona: Orbital Punch Orbital Punch Zbraň
Knife
Nationals Commando 4 999 F
3208 Ikona: Dragon's Fire Dragon's Fire Zbraň
GL
Royals Gunner 3 899 F
3209 Ikona: Dragon's Azure Fire Dragon's Azure Fire Zbraň
GL
Royals Gunner
3210 Ikona: Drake's Fire Drake's Fire Zbraň
GL
Nationals Gunner 3 899 F
3211 Ikona: Drake's Crimson Fire Drake's Crimson Fire Zbraň
GL
Nationals Gunner
3212 Ikona: M16-203 Battle Rifle M16-203 Battle Rifle Zbraň
SMG
Royals Soldier 5 399 F
3213 Ikona: AK74-30 Battle Rifle AK74-30 Battle Rifle Zbraň
SMG
Nationals Soldier 5 399 F
3214 Ikona: Sensei's Striking Edge Sensei's Striking Edge Zbraň
Knife
Royals Commando 3 899 F
3215 Ikona: Satoru's Cold Steel Satoru's Cold Steel Zbraň
Knife
Nationals Commando 3 899 F
3217 Ikona: Omega Beamer Omega Beamer Zbraň
MG
Royals Gunner 3 499 F
3218 Ikona: Coen's Combined Crusher Coen's Combined Crusher Zbraň
Pistol
Nationals Soldier 7 189 F
3219 Ikona: Barrie's Barrel-o-Mania Barrie's Barrel-o-Mania Zbraň
Pistol
Royals Soldier 7 189 F
3220 Ikona: Dylan's Destructive Duplex Dylan's Destructive Duplex Zbraň
MG
Nationals Gunner 4 819 F
3221 Ikona: Max's Magnified MG Max's Magnified MG Zbraň
MG
Royals Gunner 4 819 F
3224 Ikona: Albert's Anti-Air Arrow Albert's Anti-Air Arrow Zbraň
GL
Nationals Gunner 6 999 F
3225 Ikona: Sam's SAM Sam's SAM Zbraň
GL
Royals Gunner 6 999 F
3226 Ikona: Panzerhunter 39 Panzerhunter 39 Zbraň
Rifle
Nationals Commando 6 999 F
3227 Ikona: Mk1 Bad Boy Mk1 Bad Boy Zbraň
Rifle
Royals Commando 6 999 F
3228 Ikona: Faust's Panzercutter Faust's Panzercutter Zbraň
Pistol
Nationals Soldier 6 999 F
3229 Ikona: Bernhardt's Blowlamp Bernhardt's Blowlamp Zbraň
Pistol
Royals Soldier 6 999 F
3230 Ikona: Amazon MGL 140 Amazon MGL 140 Zbraň
GL
Nationals Soldier
Gunner
Commando
3231 Ikona: GameFly MGL 140 GameFly MGL 140 Zbraň
GL
Nationals Soldier
Gunner
Commando
3232 Ikona: GamersGate MGL 140 GamersGate MGL 140 Zbraň
GL
Nationals Soldier
Gunner
Commando
3233 Ikona: Gamestop MGL 140 Gamestop MGL 140 Zbraň
GL
Nationals Soldier
Gunner
Commando
3234 Ikona: Amazon M32 MGL Amazon M32 MGL Zbraň
GL
Royals Soldier
Gunner
Commando
3235 Ikona: GameFly M32 MGL GameFly M32 MGL Zbraň
GL
Royals Soldier
Gunner
Commando
3236 Ikona: GamersGate M32 MGL GamersGate M32 MGL Zbraň
GL
Royals Soldier
Gunner
Commando
3237 Ikona: Gamestop M32 MGL Gamestop M32 MGL Zbraň
GL
Royals Soldier
Gunner
Commando
3238 Ikona: Moritz's Magnetic Hurler Moritz's Magnetic Hurler Zbraň
Rifle
Nationals Commando 6 999 F
3239 Ikona: Albert's Accelerator Albert's Accelerator Zbraň
Rifle
Royals Commando 6 999 F
3240 Ikona: Eraser Ray Eraser Ray Zbraň
MG
Nationals Gunner 3 499 F
3241 Ikona: Plasma Forty-Five Plasma Forty-Five Zbraň
SMG
Nationals Soldier 4 999 F
3242 Ikona: Stellar Strike Stellar Strike Zbraň
Knife
Royals Commando 4 999 F
3245 Ikona: Hermoso's Hexshot Hermoso's Hexshot Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
2 999 F
3246 Ikona: Navaja's Number 6 Navaja's Number 6 Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
2 999 F
3247 Ikona: Bill's Buckshot Bill's Buckshot Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
3 999 F
3248 Ikona: McGee's Matador McGee's Matador Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
3 999 F
3249 Ikona: Alberto's Asesino Alberto's Asesino Zbraň
Rifle
Nationals Commando 3 999 F
3250 Ikona: Blanco's Bullseye Blanco's Bullseye Zbraň
Rifle
Royals Commando 3 999 F
3251 Ikona: Golden Super Cheeser Golden Super Cheeser Zbraň
MG
Royals Gunner
3252 Ikona: Golden Uber Backscratcher Golden Uber Backscratcher Zbraň
MG
Nationals Gunner
3253 Ikona: Golden Uber Rescue Golden Uber Rescue Zbraň
SMG
Nationals Soldier
3254 Ikona: Golden Super Typewriter Golden Super Typewriter Zbraň
SMG
Royals Soldier
3255 Ikona: Golden Uber Sharpshooter Golden Uber Sharpshooter Zbraň
Rifle
Nationals Commando
3256 Ikona: Golden Super Popper Golden Super Popper Zbraň
Rifle
Royals Commando
3257 Ikona: Golden M32 MGL Golden M32 MGL Zbraň
GL
Royals Soldier
Gunner
Commando
3258 Ikona: Golden MGL 140 Golden MGL 140 Zbraň
GL
Nationals Soldier
Gunner
Commando
3259 Ikona: Ice Ice Zbraň
Knife
Royals Commando 3 799 F
3260 Ikona: Lion's Tooth Lion's Tooth Zbraň
Knife
Nationals Commando 3 799 F
3261 Ikona: National No-End Crossbow National No-End Crossbow Zbraň
MG
Nationals Gunner 799 F
3262 Ikona: Royal Repeater Royal Repeater Zbraň
MG
Royals Gunner 799 F
3263 Ikona: Carlson's Crossbow Carlson's Crossbow Zbraň
SMG
Royals Soldier 799 F
3264 Ikona: Albert's Arbalest Albert's Arbalest Zbraň
SMG
Nationals Soldier 799 F
3265 Ikona: Carlson's Competitive Capper Carlson's Competitive Capper Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
2 499 F
3266 Ikona: Werner's Winning Weapon Werner's Winning Weapon Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
2 499 F
3267 Ikona: Steven's Sporting Shotgun Steven's Sporting Shotgun Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
799 F
3268 Ikona: Franz's Fielding Firearm Franz's Fielding Firearm Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
3 999 F
3269 Ikona: Steven's Sporty Sniper Steven's Sporty Sniper Zbraň
Rifle
Royals Commando 2 969 F
3270 Ikona: Victor's Victorious Viewpoint Victor's Victorious Viewpoint Zbraň
Rifle
Nationals Commando 2 969 F
3271 Ikona: Jimmy's Suppressed G73 Jimmy's Suppressed G73 Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
4 299 F
3272 Ikona: Sam's Silenced Sidearm Sam's Silenced Sidearm Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
4 299 F
3273 Ikona: Whisperer VK-22 Whisperer VK-22 Zbraň
Rifle
Royals Commando 3 999 F
3274 Ikona: Agent's Infiltrator Agent's Infiltrator Zbraň
Rifle
Nationals Commando 3 999 F
3275 Ikona: Gordon's GI M32 MGL Gordon's GI M32 MGL Zbraň
GL
Royals Soldier
Gunner
Commando
3277 Ikona: Micro Blaster Micro Blaster Zbraň
GL
Nationals Gunner 3 999 F
3278 Ikona: Lil' Boomer Lil' Boomer Zbraň
GL
Royals Gunner 3 999 F
3283 Ikona: Ralf's Recruit MGL 140 Ralf's Recruit MGL 140 Zbraň
GL
Nationals Soldier
Gunner
Commando
3289 Ikona: The Anchor Drop The Anchor Drop Zbraň
MG
Royals Gunner 4 999 F
3290 Ikona: The Landmaker The Landmaker Zbraň
MG
Nationals Gunner 4 999 F
3291 Ikona: Knuckleduster Dagger Knuckleduster Dagger Zbraň
Knife
Royals Commando 4 999 F
3292 Ikona: Dirk's Digger Dirk's Digger Zbraň
Knife
Nationals Commando 4 999 F
3293 Ikona: Side Feeder Side Feeder Zbraň
SMG
Royals Soldier 999 F
3294 Ikona: Lucky Sprayer Lucky Sprayer Zbraň
SMG
Nationals Soldier 4 999 F
3295 Ikona: Royal Warfighter Royal Warfighter Zbraň
SMG
Royals Soldier 6 999 F
3296 Ikona: National Warfighter National Warfighter Zbraň
SMG
Nationals Soldier 6 999 F
3297 Ikona: Arcus Root Arcus Root Zbraň
Rifle
Royals Commando 3 499 F
3298 Ikona: Impure Energy Impure Energy Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier 3 499 F
3299 Ikona: Demonic Charge Demonic Charge Zbraň
Shotgun
Royals Soldier 3 499 F
3300 Ikona: Bending Bone Bending Bone Zbraň
Rifle
Nationals Commando 3 499 F
3301 Ikona: Underworld Relic Underworld Relic Zbraň
MG
Royals Gunner 3 499 F
3302 Ikona: Jack-o'-buster Jack-o'-buster Zbraň
GL
Royals Gunner 3 999 F
3303 Ikona: Cryptic Hex Cryptic Hex Zbraň
MG
Nationals Gunner 3 499 F
3304 Ikona: Doom Skull Doom Skull Zbraň
GL
Nationals Gunner 3 999 F
3305 Ikona: Nailer Nailer Zbraň
SMG
Royals Soldier 6 999 F
3306 Ikona: Leadstorm Leadstorm Zbraň
SMG
Nationals Soldier 1 199 F
3307 Ikona: The Frostbite The Frostbite Zbraň
Rifle
Royals Commando 4 199 F
3308 Ikona: Brute Puncher Brute Puncher Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
6 999 F
3309 Ikona: Titan's Thunder Titan's Thunder Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
6 999 F
3311 Ikona: Rufin's Ruffian Rufin's Ruffian Zbraň
Pistol
Royals Soldier
Commando
3312 Ikona: Goddard's Goon Goddard's Goon Zbraň
Pistol
Nationals Soldier
Commando
3313 Ikona: Subcanon Rifle Subcanon Rifle Zbraň
Rifle
Royals Commando
3314 Ikona: Dark Manta Dark Manta Zbraň
Rifle
Nationals Commando
3315 Ikona: Ben's Bunker Blaster Ben's Bunker Blaster Zbraň
GL
Royals Gunner
3316 Ikona: Trench Wrecker Trench Wrecker Zbraň
GL
Nationals Gunner
3317 Ikona: The Swarmer The Swarmer Zbraň
MG
Royals Gunner
3318 Ikona: The Rapid The Rapid Zbraň
MG
Nationals Gunner
3321 Ikona: The Shivering The Shivering Zbraň
Rifle
Nationals Commando 4 199 F
3322 Ikona: Bruno's Blizzard Bruno's Blizzard Zbraň
MG
Nationals Gunner 5 999 F
3323 Ikona: Tobias' Toaster Tobias' Toaster Zbraň
SMG
Nationals Soldier 5 999 F
3324 Ikona: Surreal Super Rifle Surreal Super Rifle Zbraň
SMG
Royals Soldier 5 999 F
3326 Ikona: Hyper Drive Rifle Hyper Drive Rifle Zbraň
Rifle
Royals Commando 999 F
3327 Ikona: Elektro Slinger Elektro Slinger Zbraň
Rifle
Nationals Commando 5 999 F
3329 Ikona: Unrealistic Uber Rifle Unrealistic Uber Rifle Zbraň
SMG
Nationals Soldier 5 999 F
3332 Ikona: Colin's Cooler Colin's Cooler Zbraň
MG
Royals Gunner 5 999 F
3333 Ikona: Flannagan's Flame Flannagan's Flame Zbraň
SMG
Royals Soldier 5 999 F
3338 Ikona: Void Shortcut Void Shortcut Zbraň
TNT
Royals Soldier
Gunner
Commando
3 999 F
3339 Ikona: The Wormhole The Wormhole Zbraň
TNT
Nationals Soldier
Gunner
Commando
3 999 F
3340 Ikona: Destroyer Drone's Demolisher Destroyer Drone's Demolisher Zbraň
MG
Nationals Gunner 4 689 F
3341 Ikona: Brass-Bender's Battle Arm Brass-Bender's Battle Arm Zbraň
MG
Royals Gunner 4 689 F
3342 Ikona: Destroyer Drone's Kommandant Destroyer Drone's Kommandant Zbraň
SMG
Nationals Soldier 6 999 F
3343 Ikona: Brass-Bender's Chopper Brass-Bender's Chopper Zbraň
SMG
Royals Soldier 6 999 F
3346 Ikona: Homer's Homing Gun Homer's Homing Gun Zbraň
MG
Royals Gunner 3 999 F
3347 Ikona: Beck's Bloodhound Gun Beck's Bloodhound Gun Zbraň
MG
Nationals Gunner 3 999 F
3348 Ikona: Steve's Sonic Boom Steve's Sonic Boom Zbraň
Shotgun
Royals Soldier
Gunner
3 999 F
3349 Ikona: Sergei's Subwoofer Sergei's Subwoofer Zbraň
Shotgun
Nationals Soldier
Gunner
3 999 F
3350 Ikona: Ray's Rainmaker Ray's Rainmaker Zbraň
GL
Royals Soldier
Gunner
Commando
3 999 F
3351 Ikona: Tom's Tear Trigger Tom's Tear Trigger Zbraň
GL
Nationals Soldier
Gunner
Commando
3 999 F
3352 Ikona: Dr. Ned's Needle Dr. Ned's Needle Zbraň
TNT
Royals Soldier 999 F
3353 Ikona: Dr. Siegfried's Syringe Dr. Siegfried's Syringe Zbraň
TNT
Nationals Soldier 999 F
3354 Ikona: Benny's Beehive Benny's Beehive Zbraň
Grenade
Royals Soldier 1 999 F
3355 Ikona: Schroedinger's Nightmare Schroedinger's Nightmare Zbraň
Grenade
Nationals Soldier 1 999 F
3356 Ikona: The Cloak Thrower The Cloak Thrower Zbraň
GL
Royals Soldier
Gunner
Commando
999 F
3357 Ikona: The Shrouding The Shrouding Zbraň
GL
Nationals Soldier
Gunner
Commando
999 F
3358 Ikona: North Marksman's Repeater North Marksman's Repeater Zbraň
Rifle
Royals Commando 3 999 F
3359 Ikona: South Sharpshooter's Repeater South Sharpshooter's Repeater Zbraň
Rifle
Nationals Commando 3 999 F
3360 Ikona: Darcy's Demotivator Darcy's Demotivator Zbraň
GL
Royals Soldier
Gunner
Commando
1 999 F
3361 Ikona: Dalton's Dangerzone Dalton's Dangerzone Zbraň
GL
Nationals Soldier
Gunner
Commando
1 999 F
3362 Ikona: Golden Mk1 Bad Boy Golden Mk1 Bad Boy Zbraň
Rifle
Royals Commando
3363 Ikona: Golden Panzerhunter 39 Golden Panzerhunter 39 Zbraň
Rifle
Nationals Commando
3364 Ikona: Brass Bender's Golden Battle Arm Brass Bender's Golden Battle Arm Zbraň
MG
Royals Gunner
3365 Ikona: Destroyer Drone's Golden Demolisher Destroyer Drone's Golden Demolisher Zbraň
MG
Nationals Gunner
3366 Ikona: Golden M16-203 Battle Rifle Golden M16-203 Battle Rifle Zbraň
SMG
Royals Soldier
3367 Ikona: Golden AK74-30 Battle Rifle Golden AK74-30 Battle Rifle Zbraň
SMG
Nationals Soldier
3372 Ikona: North Infantry's Repeater North Infantry's Repeater Zbraň
SMG
Royals Soldier 3 999 F
3373 Ikona: South Trooper's Repeater South Trooper's Repeater Zbraň
SMG
Nationals Soldier 3 999 F
3374 Ikona: Stolen Golden M16 Stolen Golden M16 Zbraň
SMG
Nationals Soldier
3375 Ikona: Frosty the Snowgun Frosty the Snowgun Zbraň
GL
Royals Gunner 500 VP
3376 Ikona: Pilfered Golden AK-74 Pilfered Golden AK-74 Zbraň
SMG
Royals Soldier
3377 Ikona: Stolen Golden M249 Stolen Golden M249 Zbraň
MG
Nationals Gunner
3378 Ikona: Pilfered Golden PKM Pilfered Golden PKM Zbraň
MG
Royals Gunner
3379 Ikona: Stolen Golden M95 Stolen Golden M95 Zbraň
Rifle
Nationals Commando
3380 Ikona: Pilfered Golden SVD Pilfered Golden SVD Zbraň
Rifle
Royals Commando
3381 Ikona: The Claus Launcher The Claus Launcher Zbraň
GL
Nationals Gunner 500 VP

Použite tento formulár, ak mi chcete oznámiť akúkoľvek chybu, poslať tip na vylepšenie, prispieť jazykovým prekladom alebo čokoľvek podobného.

Nepovinné informácie
Povinné informácie

Informácie o aktuálnom čase a adrese stránky sú už preložené.