Battlefield Heroes Remake

Zbraňové upgrady

Číslo Ikona Meno Kategória Frakcia Trieda Cena
Žiadné výsledky
8000 Ikona: Explosive Shot for MG Explosive Shot for MG Zbraňový upgrade
Obe
8001 Ikona: Shotgun Attachment for Pistol Shotgun Attachment for Pistol Zbraňový upgrade
Obe
8002 Ikona: Grenade Launcher for Shotgun Grenade Launcher for Shotgun Zbraňový upgrade
Obe
8003 Ikona: Grenade Launcher for SMG Grenade Launcher for SMG Zbraňový upgrade
Obe
8004 Ikona: Push Beam for SMG Push Beam for SMG Zbraňový upgrade
Obe
8005 Ikona: Quick Fire for MG Quick Fire for MG Zbraňový upgrade
Obe
8006 Ikona: Standard Scope Standard Scope Zbraňový upgrade
Obe
8007 Ikona: Dr. Bullet Dr. Bullet Zbraňový upgrade
Obe
8008 Ikona: Packin' I for Shotgun Packin' I for Shotgun Zbraňový upgrade
Obe
8009 Ikona: Packin' II for Shotgun Packin' II for Shotgun Zbraňový upgrade
Obe
8010 Ikona: Berserk Berserk Zbraňový upgrade
Obe
8011 Ikona: Explosion Demotion Explosion Demotion Zbraňový upgrade
Obe
8012 Ikona: Meep meep! Meep meep! Zbraňový upgrade
Obe
8013 Ikona: Packin' III for Shotgun Packin' III for Shotgun Zbraňový upgrade
Obe
8014 Ikona: Super Crit for Shotgun Super Crit for Shotgun Zbraňový upgrade
Obe
8015 Ikona: Come Closer I for Shotgun Come Closer I for Shotgun Zbraňový upgrade
Obe
8016 Ikona: Come Closer II for Shotgun Come Closer II for Shotgun Zbraňový upgrade
Obe
8017 Ikona: Come Closer III for Shotgun Come Closer III for Shotgun Zbraňový upgrade
Obe
8018 Ikona: Just Right I for Shotgun Just Right I for Shotgun Zbraňový upgrade
Obe
8019 Ikona: Just Right II for Shotgun Just Right II for Shotgun Zbraňový upgrade
Obe
8020 Ikona: Just Right III for Shotgun Just Right III for Shotgun Zbraňový upgrade
Obe
8021 Ikona: Packin' I for Sniper Rifles Packin' I for Sniper Rifles Zbraňový upgrade
Obe
8022 Ikona: Packin' II for Sniper Rifle Packin' II for Sniper Rifle Zbraňový upgrade
Obe
8023 Ikona: Packin' III for Sniper Rifle Packin' III for Sniper Rifle Zbraňový upgrade
Obe
8024 Ikona: Fingers Crossed I for Sniper Rifle Fingers Crossed I for Sniper Rifle Zbraňový upgrade
Obe
8025 Ikona: Fingers Crossed II for Sniper Rifle Fingers Crossed II for Sniper Rifle Zbraňový upgrade
Obe
8026 Ikona: Fingers Crossed III for Sniper Rifle Fingers Crossed III for Sniper Rifle Zbraňový upgrade
Obe
8027 Ikona: Super Crit for Sniper Rifle Super Crit for Sniper Rifle Zbraňový upgrade
Obe
8028 Ikona: Rifle Focus I for Sniper Rifle Rifle Focus I for Sniper Rifle Zbraňový upgrade
Obe
8029 Ikona: Rifle Focus II for Sniper Rifle Rifle Focus II for Sniper Rifle Zbraňový upgrade
Obe
8030 Ikona: Rifle Focus III for Sniper Rifle Rifle Focus III for Sniper Rifle Zbraňový upgrade
Obe
8031 Ikona: Packin' I for AT Packin' I for AT Zbraňový upgrade
Obe
8032 Ikona: Packin' II for AT Packin' II for AT Zbraňový upgrade
Obe
8033 Ikona: Packin' III for AT Packin' III for AT Zbraňový upgrade
Obe
8034 Ikona: Super Crit for AT Super Crit for AT Zbraňový upgrade
Obe
8035 Ikona: Highly Explosive I for AT Highly Explosive I for AT Zbraňový upgrade
Obe
8036 Ikona: Highly Explosive II for AT Highly Explosive II for AT Zbraňový upgrade
Obe
8037 Ikona: Highly Explosive III for AT Highly Explosive III for AT Zbraňový upgrade
Obe
8038 Ikona: Go Away! I for AT Go Away! I for AT Zbraňový upgrade
Obe
8039 Ikona: Go Away! II for AT Go Away! II for AT Zbraňový upgrade
Obe
8040 Ikona: Go Away! III for AT Go Away! III for AT Zbraňový upgrade
Obe
8041 Ikona: Packin' I for SMG Packin' I for SMG Zbraňový upgrade
Obe
8042 Ikona: Packin' II for SMG Packin' II for SMG Zbraňový upgrade
Obe
8043 Ikona: Packin' III for SMG Packin' III for SMG Zbraňový upgrade
Obe
8044 Ikona: Super Crit for SMG Super Crit for SMG Zbraňový upgrade
Obe
8045 Ikona: Come Closer I for SMG Come Closer I for SMG Zbraňový upgrade
Obe
8046 Ikona: Come Closer II for SMG Come Closer II for SMG Zbraňový upgrade
Obe
8047 Ikona: Come Closer III for SMG Come Closer III for SMG Zbraňový upgrade
Obe
8048 Ikona: Just Right I for SMG Just Right I for SMG Zbraňový upgrade
Obe
8049 Ikona: Just Right II for SMG Just Right II for SMG Zbraňový upgrade
Obe
8050 Ikona: Just Right III for SMG Just Right III for SMG Zbraňový upgrade
Obe
8051 Ikona: Super Packin' for MG Super Packin' for MG Zbraňový upgrade
Obe
8052 Ikona: Fingers Crossed I for MG Fingers Crossed I for MG Zbraňový upgrade
Obe
8053 Ikona: Fingers Crossed II for MG Fingers Crossed II for MG Zbraňový upgrade
Obe
8054 Ikona: Fingers Crossed III for MG Fingers Crossed III for MG Zbraňový upgrade
Obe
8055 Ikona: Come Closer I for MG Come Closer I for MG Zbraňový upgrade
Obe
8056 Ikona: Come Closer II for MG Come Closer II for MG Zbraňový upgrade
Obe
8057 Ikona: Come Closer III for MG Come Closer III for MG Zbraňový upgrade
Obe
8058 Ikona: Just Right I for MG Just Right I for MG Zbraňový upgrade
Obe
8059 Ikona: Just Right II for MG Just Right II for MG Zbraňový upgrade
Obe
8060 Ikona: Just Right III for MG Just Right III for MG Zbraňový upgrade
Obe
8061 Ikona: Packin' I for Pistol Packin' I for Pistol Zbraňový upgrade
Obe
8062 Ikona: Packin' II for Pistol Packin' II for Pistol Zbraňový upgrade
Obe
8063 Ikona: Packin' III for Pistol Packin' III for Pistol Zbraňový upgrade
Obe
8064 Ikona: Fingers Crossed I for Pistol Fingers Crossed I for Pistol Zbraňový upgrade
Obe
8065 Ikona: Fingers Crossed II for Pistol Fingers Crossed II for Pistol Zbraňový upgrade
Obe
8066 Ikona: Fingers Crossed III for Pistol Fingers Crossed III for Pistol Zbraňový upgrade
Obe
8067 Ikona: Super Crit for Pistol Super Crit for Pistol Zbraňový upgrade
Obe
8068 Ikona: Come Closer I for Pistol Come Closer I for Pistol Zbraňový upgrade
Obe
8069 Ikona: Come Closer II for Pistol Come Closer II for Pistol Zbraňový upgrade
Obe
8070 Ikona: Come Closer III for Pistol Come Closer III for Pistol Zbraňový upgrade
Obe
8071 Ikona: Standard Explosive Shot Standard Explosive Shot Zbraňový upgrade
Obe
8072 Ikona: Standard Laser Beam Standard Laser Beam Zbraňový upgrade
Obe
8073 Ikona: Standard Laser Beam Standard Laser Beam Zbraňový upgrade
Obe
8074 Ikona: Standard Quick Fire Standard Quick Fire Zbraňový upgrade
Obe
8075 Ikona: Standard Shotgun Attachment for Pistol Standard Shotgun Attachment for Pistol Zbraňový upgrade
Obe
8076 Ikona: Standard Grenade Launcher for Shotgun Standard Grenade Launcher for Shotgun Zbraňový upgrade
Obe
8077 Ikona: Standard Grenade Launcher Standard Grenade Launcher Zbraňový upgrade
Obe
8078 Ikona: Standard Laser Charge Standard Laser Charge Zbraňový upgrade
Obe
8079 Ikona: Standard Laser Charge Standard Laser Charge Zbraňový upgrade
Obe
8080 Ikona: Standard Push Beam Standard Push Beam Zbraňový upgrade
Obe
8081 Ikona: Standard Punk Shotgun Standard Punk Shotgun Zbraňový upgrade
Obe
8082 Ikona: Standard Punk Shotgun Standard Punk Shotgun Zbraňový upgrade
Obe
8083 Ikona: Standard Energy Ball Standard Energy Ball Zbraňový upgrade
Obe
8084 Ikona: Standard Energy Ball Standard Energy Ball Zbraňový upgrade
Obe
8085 Ikona: Heavy 'n Steady Heavy 'n Steady Zbraňový upgrade
Obe
8089 Ikona: I Feel Lucky I Feel Lucky Zbraňový upgrade
Obe

Použite tento formulár, ak mi chcete oznámiť akúkoľvek chybu, poslať tip na vylepšenie, prispieť jazykovým prekladom alebo čokoľvek podobného.

Nepovinné informácie
Povinné informácie

Informácie o aktuálnom čase a adrese stránky sú už preložené.